Wednesday 16 March 2016

Filled Under:

PARA WANITA MUSLIMAH WAJIB TAHU !! Inilah Tanda-Tanda Solatnya Langsung Tidak Di Terima ..!!


*Sal@h satu tugas utama seorang istri kepada suami adalah melayani dan mematuhinya dalam perkara yang ma’ruf. Tingginya kedudukan seorang suami dalam rumah tangga, digambarkan oleh Rasulullah Saw., “Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas (boleh) bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya” (HR Ahmad).

^Oleh karena itu, setiap pasangan sebaiknya memahami tugas dan kewajibannya masing-masing. Jika terjadi konflik, bersegera menyelesaikannya dengan bijaksana.

Jik@ berlarut-larut, dikhawatirkan akan memperbesar masalah. Istri yang merasa bersalah sebaiknya memohon maaf kepada suami, demikian sebaliknya.<

>J@ngan sampai kemarahan suami berbuah murka dari Allah hingga shalatnya pun tertolak. Diriwayatkan, dari Ibnu Abbas r.a., Rasulullah Saw. bersabda, “Ada tiga manusia yang shalat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang tidak sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan dua orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim” (HR Ibnu Majah).
0 comments:

Post a Comment